Διάγνωση

Διαγνωστικά αρχεία

Προκειμένου να γίνει πλήρης ορθοδοντική διάγνωση και λεπτομερής σχεδιασμός της θεραπείας, η Ορθοδοντικός θα χρειαστεί να λάβει από τον/την ασθενή:

  • αποτυπώματα άνω και κάτω γνάθου, προκειμένου να κατασκευαστούν ψηφιακά εκμαγεία
  • φωτογραφίες προσώπου και στόματος
  • ακτινογραφίες, όπως πανοραμική και πλάγια κεφαλομετρική

Τα στοιχεία αυτά μαζί με την κλινική εξέταση του/της ασθενούς θα μελετηθούν και θα επεξεργαστούν από την Ορθοδοντικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειμένου να προβεί σε:

  • πλήρη διάγνωση των ορθοδοντικών προβλημάτων
  • κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας
  • πρόταση εναλλακτικών σχεδίων θεραπείας

Στη συνέχεια, η Ορθοδοντικός θα ενημερώσει τον/την ασθενή για το πρωτόκολλο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει:

  • προσδιορισμό των προβλημάτων και του πλαισίου θεραπείας συνολικά
  • καθορισμό της χρονικής διάρκειας της θεραπείας
  • σημασία συμμόρφωσης του/της ασθενούς στις οδηγίες που θα δοθούν
  • καθορισμό του συνολικού κόστους μαζί με τις διευκολύνσεις πληρωμής

Τέλος, θα σας παρουσιαστούν διάφοροι τρόποι θεραπείας καθώς και υλικά που να ταιριάζουν στις ανάγκες σας αλλά και στις λειτουργικές και αισθητικές σας απαιτήσεις. Σκοπός είναι η από κοινού απόφαση με τον/την ασθενή των καλύτερων ορθοδοντικών τεχνικών που θα οδηγήσουν σε ένα άριστο αποτέλεσμα.