Ορθοδοντικά μηχανήματα

Επιλογές

Μια ποικιλία μηχανημάτων χρησιμοποιείται για να διορθώσει ειδικά προβλήματα:

  • Μηχανισμοί Διεύρυνσης: Μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για διεύρυνση του άνω οδοντικού τόξου ή/και της άνω γνάθου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κινητές πλάκες και ακίνητοι μηχανισμοί διεύρυνσης.
  • Λειτουργικά μηχανήματα: Κινητοί ή ακίνητοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται κυρίως για καθοδήγηση αύξησης υποανάπτυκτης κάτω γνάθου. Ενδείκνυνται τόσο σε μικρά παιδιά όσο και στην προεφηβική ηλικία. Τα κινητά λειτουργικά μηχανήματα πλεονεκτούν των ακινήτων όσον αφορά στην ευκολότερη στοματική υγιεινή καθώς αφαιρούνται, καθαρίζονται και παράλληλα επιτρέπουν πιο άνετη μάσηση. Το γεγονός όμως ότι αφαιρούνται κατά βούληση, τα καθιστά μη αποτελεσματικά σε μη συνεργάσιμους ασθενείς.
  • Εξωστοματικό μηχάνημα: Το εξωστοματικό αναπτύσσει δυνάμεις, οι οποίες καθοδηγούν την αύξηση του προσώπου και των γνάθων. Στηρίζεται με ελαστικούς ιμάντες στον αυχένα ή στο κεφάλι, εφαρμοζόμενο στα άνω πίσω δόντια. Προϋπόθεση για καλά αποτελέσματα και ελαχιστοποίηση του χρόνου θεραπείας είναι η συνεργασία του ασθενούς και η συμμόρφωση με τις οδηγίες της ορθοδοντικού. Αν ξεχνάτε να το κάνετε αυτό, η θεραπεία σας θα διαρκέσει περισσότερο και ενδέχεται να υπάρχουν συνέπειες και στο τελικό αποτέλεσμα.
  • Προσωπική μάσκα: Μηχάνημα που στηρίζεται στο μέτωπο και το πηγούνι του ασθενή και ασκεί δυνάμεις στα δόντια της άνω γνάθου. Χρησιμοποιείται τόσο σε σκελετικά προβλήματα επιτυγχάνοντας προς τα εμπρός μετακίνηση της άνω γνάθου όσο και σε οδοντικά προβλήματα για την προς τα εμπρός έλξη των άνω δοντιών, βελτιώνοντας τη σύγκλειση των δοντιών. Προϋπόθεση για καλά αποτελέσματα και ελαχιστοποίηση του χρόνου θεραπείας είναι και εδώ η συνεργασία του ασθενούς και η συμμόρφωση με τις οδηγίες του ορθοδοντικού.
  • Γλωσσικό τόξο: Ακίνητο μηχάνημα που εφαρμόζει στα κάτω πίσω δόντια και χρησιμοποιείται για διατήρηση του υπάρχοντος χώρου στο τόξο.
  • Απωθητήρας χείλους: Κινητό ή ακίνητο μηχάνημα που εφαρμόζει στα κάτω πίσω δόντια και χρησιμοποιείται για επανάκτηση χώρου στο κάτω οδοντικό τόξο.